22 299 22 42

•  Kalkulacje – m.in. optymalna struktura kapitału. Wszelkie inne kalkulacje na zlecenie klienta – chętnie podejmiemy stałą współpracę w tym zakresie z kancelariami prawnymi.

•  Analizy opłacalności inwestycji z uwzględnieniem zmiennej wartości pieniądza w czasie.

•  Planowanie nakładów kapitałowych.

•  Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

•  Przeglądy księgowe i podatkowe.

Lebra Sp. z o.o.
ul. Chopina 66/70/19
05-800 Pruszków

NIP: 534-249-44-91
KRS: 147038187
REGON: 492546

Copyright © 2014. LEBRA SP. Z O.O.