22 299 22 42

Wielu polskich inwestorów korzysta z możliwości odroczenia – a często również zmniejszenia – opodatkowania, jakie oferują spółki holdingowe – zakładane m.in. na Cyprze, na Malcie czy w Luksemburgu. W związku z wprowadzeniem od 1.01.2015 reguł CFC sens posiadania zagranicznej spółki holdingowej został poważnie ograniczony. Co więcej, inwestorzy, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie optymalizacyjne mogą ponieść istotne straty.

Inwestorzy ponieśli znaczne koszty związane z założeniem i utrzymaniem struktury. Często spółki holdingowe wykorzystywane były do inwestowania w spółki we wczesnej fazie rozwoju lub wręcz w start-upy, których wartość jest obecnie wielokrotnie wyższa niż wartość początkowej inwestycji. Jeśli spółka holdingowa zrealizuje zysk wynikający z tych inwestycji po 1 stycznia 2015, wtedy zyski te mogą zostać opodatkowane w Polsce. Oprócz kosztów związanych z utrzymaniem nieefektywnej struktury dojdą dodatkowe obowiązki związane z raportowaniem w Polsce. 

Oczywiście inwestorzy nie znajdują się na straconej pozycji.

Można nie tylko zminimalizować straty, ale również osiągnąć wymierne zyski. Ważne jest jednak podjęcie odpowiednich kroków. Możliwe rozwiązania obejmują bezpodatkowe przetransferowanie aktywów do Polski, w tym również gotówki z ich sprzedaży do ostatecznego beneficjenta. Oczywiście wciąż trwający kryzys finansowy nie skłania do wyjścia z wszystkich posiadanych inwestycji, dlatego rozsądne może się okazać podjęcie kroków, które pozwolą uzyskać wartość podatkową aktywów równą ich bieżącej wartości rynkowej. Pozwoli to na osiągnięcie korzyści podatkowych w przyszłości – w momencie realizacji zysku z inwestycji, a już teraz umożliwi obniżenie kosztów struktury.

Bezpośrednio uzyskujemy korzyść polegającą odsunięciu w czasie powstania obowiązku podatkowego. Należy jednak mieć świadomość, iż przy obecnych regulacjach prawnych możliwy jest bezpodatkowy transfer aktywów do majątku osobistego ostatecznych beneficjentów. Nic nie wskazuje na to by regulacje te w najbliższym czasie miały zostać zmienione. Jeśli zatem mądrze zaplanujemy kolejne kroki, możliwe jest znaczące obniżenie przyszłego opodatkowania z obecnych i przyszłych transakcji – niemalże do 0%.

Lebra Sp. z o.o.
ul. Chopina 66/70/19
05-800 Pruszków

NIP: 534-249-44-91
KRS: 147038187
REGON: 492546

Copyright © 2014. LEBRA SP. Z O.O.