22 299 22 42

• Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych;

• Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS);

• Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników;

• Prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją;

• Rozliczanie delegacji pracowników na podstawie przekazanych rachunków;

• Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych);

• Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych;

• Prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego;

• Sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb Urzędów
​   Skarbowych: PIT 4, PIT 8A);

Sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40;

• Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

 

Lebra Sp. z o.o.
ul. Chopina 66/70/19
05-800 Pruszków

NIP: 534-249-44-91
KRS: 147038187
REGON: 492546

Copyright © 2014. LEBRA SP. Z O.O.