22 299 22 42

KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW POLSKICH (PSR)


1. KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość)


•  Przygotowywanie sprawozdań finansowych
•  Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
•  Prowadzenie rejestrów VAT
•  Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji
•  Prowadzenie ewidencji rozrachunków
•  Wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie zeznań podatkowych
•  Składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu organowi podatkowemu
•  Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem
    przez okres danego roku obrachunkowego
•  Współpraca z biegłym rewidentem w procesie badania sprawozdań finansowych
 

2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (uproszczona księgowość)


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•  Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
•  Prowadzenie rejestrów VAT
•  Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji
•  Prowadzenie ewidencji rozrachunków
•  Wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie zeznań podatkowych
•  Składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu organowi podatkowemu
•  Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem
    przez okres danego roku obrachunkowego
 

3. EWIDENCJE RYCZAŁTOWE


•  Karta Podatkowa
•  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 

KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH (MSR/MSSF)


•  Przygotowywanie sprawozdań finansowych
•  Określanie ryzyka podatkowego, pomoc w ich minimalizowaniu
•  Współpraca z audytorem (biegłym rewidentem) w procesie badania sprawozdań finansowych
•  Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
•  Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji
•  Prowadzenie ewidencji rozrachunków
•  Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem
    przez okres danego roku obrachunkowego
•  Współpraca z audytorem (biegłym rewidentem) w procesie badania sprawozdań finansowych
 

Lebra Sp. z o.o.
ul. Chopina 66/70/19
05-800 Pruszków

NIP: 534-249-44-91
KRS: 147038187
REGON: 492546

Copyright © 2014. LEBRA SP. Z O.O.