22 299 22 42

Spółka nieruchomościowa

Inwestując w nieruchomości warto rozważyć powołanie celowej spółki z o.o., w której będą ‘zaparkowane’ nasze nieruchomości. Założenie spółki przynosi szereg korzyści w porównaniu z bezpośrednim zakupem nieruchomości. Najważniejsze z nich to:

I. Podatki.

A. Korzyści podatkowe w trakcie inwestycji:

Utrzymanie spółki (przy skorzystaniu z naszych usług) jest tańsze niż utrzymanie jednoosobowej działalności gospodarczeji. Spółka umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów:

- amortyzacji nieruchomości;

- wydatków na remonty;

- Innych wydatków związane z utrzymaniem lub poprawieniem standardu nieruchomości.
 

B. Korzyści podatkowe przy wyjściu z inwestycji:

Podatek dochodowy. Zamiast sprzedawać nieruchomość, można sprzedać udziały w spółce, która ją posiada. Przy zastosowaniu odpowiedniej struktury optymalizacyjnej, można uniknąć podatku dochodowego od zysku ze sprzedaży udziałów spółki.

Opłata planistyczna. Jeżeli w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego, wartość nieruchomości wzrośnie, a my sprzedamy ją w ciągu 5 lat od dnia, w którym plan zaczął obowiązywać, gmina pobierze od nas opłatę. Jeśli sprzedamy udziały Spółki – właściciela nieruchomości – opłata planistyczna nas nie dotyczy.
 

II. Elastyczność.

Spółka umożliwia zakup jednej nieruchomości przez kilka osób. Wspólne inwestowanie pozwala zdywersyfikować portfel i obniżyć całkowite ryzyko inwestycji. Udziały spółki są łatwiejszym przedmiotem obrotu niż ułamkowe prawo do nieruchomości.
 

III. Preferencje.

Jeśli korzystali Państwo z preferencji przy nabyciu poprzedniej nieruchomości np. z kredytu „Rodzina na swoim” bezpośredni zakup nieruchomości może być nieopłacalny, gdyż spowodowałby utratę korzyści z preferencji;
 

IV. Zdolność kredytowa.

Jeśli zakup nieruchomości jest kredytowany, kredyt otrzymany przez spółkę nie obniża Państwa osobistej zdolności kredytowej;

 

Spółka holdingowa

Proponujemy założenie spółki kapitałowej w jednej (z wybranych przez Państwa np. Cypr, Malta, Luksemburg, Holandia, UK) jurysdykcji europejskich. W razie potrzeby pomagamy też w założeniu komplementarnej spółki w jurysdykcjach na całym świecie, które są atrakcyjne podatkowo. Posiadanie spółki holdingowej stanowi sposób skutecznej ochrony aktywów. Dla wielu klientów kluczowe znaczenie mają bardzo duże oszczędności podatkowe (spółka holdingowa umożliwia m.in. odroczenie w czasie, a czasem zupełne uniknięcie podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki”). 
Mamy 7-letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu strukturami holdingowymi. Nasza wiedza i doświadczenie minimalizuje Państwa ryzyko. Podobne do proponowanych przez nas rozwiązania stosują największe spółki giełdowe. 

 

Znak towarowy

Produkt przeznaczony dla firm, które posiadają znak towarowy (np. logo, fraza itp.) o istotnej wartości, zwłaszcza jeśli w Polsce nie posiada on wartości podatkowej. Proponujemy przeniesienie znaku towarowego do – powołanej do tego celu, w przyjaznej jurysdykcji kraju należącego do UE –spółki celowej. Dzięki tej operacji znak towarowy zyskuje wartość podatkową, bez konsekwencji podatkowych dla podmiotu – zbywcy znaku. Spółka celowa może pobierać wynagrodzenie od polskiej spółki operacyjnej za używanie znaku. 80% przychodów spółki celowej – z tego – tytułu- jest zwolnione z opodatkowania. Dodatkowo amortyzacja znaku towarowego jest kosztem podatkowym.
​Mamy 7-letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu takimi i podobnymi strukturami kapitałowymi. Nasza wiedza i doświadczenie minimalizuje Państwa ryzyko. Podobne do proponowanych przez nas rozwiązania stosują największe spółki giełdowe.

Lebra Sp. z o.o.
ul. Chopina 66/70/19
05-800 Pruszków

NIP: 534-249-44-91
KRS: 147038187
REGON: 492546

Copyright © 2014. LEBRA SP. Z O.O.